Telefon

+15 813 54 14

Email

biuro@hsw-kuznia.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 7:00 - 15:00

Całość badań związanych z procesem produkcji i odbiorem końcowym wyrobów Spółki realizowana jest przez Laboratorium Zakładowe, które wykonuje badania własności wytrzymałościowych w oparciu o uznane procedury opracowane w ramach Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000. Laboratorium Zakładowe posiada kompetencje do wykonywania badań potwierdzone świadectwem uznania II stopnia Polskiego Rejestru Statków Nr TT/723/710405/08.
Mamy uprawnienia do wykonywania:
– badań nieniszczacych – penetracyjnych i ultradzwiekowych
– badań wytrzymałosciowych
Kuźnia Stalowa Wola
Wyposażenie badawcze
Laboratorium wyposażone jest w wysokiej klasy sprzęt badawczy oraz pomocniczy gwarantujący wykonanie badań przy wykorzystaniu nowoczesnych technik pomiarowych.
Image
1. Maszyna Wytrzymałościowa Zwick 250 (rok prod. 2007)
Zakres badań: Statyczna próba rozciągania w temperaturze otoczenia.
Zgodnie z zakresem stosowania normy przedmiotowej PN-EN 10002-1, wyznaczanie podanych poniżej wielkości m in.
– umownej granicy plastyczności przy przedłużeniu nieproporcjonalnym – Rp,
– wyraźnej granicy plastyczności – górnej Reh, dolnej Rel,
– wytrzymałości na rozciąganie – Rm
– wydłużenia procentowego po zerwaniu – A
– przewężenia procentowego – Z
– inne na życzenie klienta
Standardowa próbka do badania – zgodnie z w/w normą fi 10mm, fi 14mm
Zakres obciążenia do 250 kN siły.
Szerokość przestrzeni roboczej – 630 mm
2. Młot Udarnościowy Zwick RKP 450 (rok prod. 2007)
Zakres badań: Próba udarności sposobem Chary’ego w temperaturze otoczenia oraz w temperaturach w zakresie -55oC do 200oC. Zgodnie z zakresem stosowania normy przedmiotowej PN-EN 10045-1 wyznaczanie wielkości udarności – energii zużytej na złamanie próbki wyrażonej w [J] i/lub [J/cm2]
– próba standardowa z karbem V lub U
– zakres energii łamania 300J

3. Określenie twardości stali metodą:

– Rockwella w skali HRC i HRB – wg normy PN -EN ISO 6508-1
– Brinella max obciążenie 3000 Kg – wg normy PN -EN ISO 6506-1

4. Określenie hartowności stali metodą Jominy. wg normy PN-EN ISO 642
Image
Wyposażenie i działalnopomocnicze
1. Prowadzenie laboratoryjnych procesów obróbki cieplnej w zakresie temperatur 100 – 1200C na próbach kwalifikacyjnych. Obróbka cieplna drobnych elementów maszyn i oprzyrządowania.
2. Sprawdzenie kontrolne składu chemicznego stali aparatem przenośnym Master Sort. Określenie podstawowych pierwiastków stopowych stali.
3. Obróbka skrawaniem /toczenie, szlifowanie, frezowanie, cięcie/ drobnych detali – max do 50 kg.
4. Wykonujemy również pomiar hałasu w środowisku pracy oraz pomiar natężenia oświetlenia – metody i wyniki nieprotokularne.
Personel
Pracownicy laboratorium to zespół złożony ze specjalistów z kilkunastoletnim doświadczeniem. Kwalifikacje personelu laboratorium potwierdzane są sukcesywnie w trakcie uczestnictwa w dodatkowych szkoleniach i warsztatach udos

Copyright © 2018 HSW Kuźnia Stalowa Wola Sp. z o.o. All Rights Reserved.
pl_PL