Telefon

+15 813 54 14

Email

biuro@hsw-kuznia.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 7:00 - 15:00

HSW – Kuźnia Stalowa Wola Sp. z o.o. jest czołowym producentem odkuwek kutych swobodnie. Szeroki asortyment wyrobów wykonywany jest na prasach hydraulicznych 25 MN i 10 MN oraz na młotach 2000, 1500, 1000 i 750 kg. Urządzenia produkcyjne współpracują z manipulatorami kuźniczymi. Warunki sprzedaży są dostępne tutaj.
HSW Kuźnia
Wyroby swobodnie kute produkowane są ze stali stopowych i węglowych według warunków technicznych określonych
w normach: EN, PN, ASTM, BS i innych, z możliwością odbioru drugiego stopnia TÜV, DNV, BV, ABS, UDT, PRS, GL, LRS, CARGO.
Wsadem do produkcji wyrobów swobodnie kutych są wlewki stalownicze i kęsiska walcowane ze stali stopowych i węglowych, wytwarzanych w piecach elektrycznych łukowych z zastosowaniem obróbek pozapiecowych w tym odgazowania próżniowego.
Odkuwki poddawane są obróbce cieplnej: wyżarzaniu zmiękczającemu, normalizowaniu, ulepszaniu cieplnemu, przesycaniu. Powierzchnia wyrobów może być surowa (po procesie kucia) lub obrobiona mechanicznie (toczenie, frezowanie, struganie, wiercenie otworów).
Przed wysyłką przeprowadzane są badania własności mechanicznych, ultradźwiękowym i innym wg wymagań określonych w zamówieniu.
HSW – KuźniaHSW Kuźnia Stalowa Wola Sp. z o.o. realizuje zamówienia na odkuwki swobodnie kute w przedziale wagowym od 10 kg do 14 Mg. Odbiorcami są firmy z przemysłu maszynowego, energetycznego, stoczniowego, zbrojeniowego, górnictwa, wiertnictwa, środków transportu i innych.
Copyright © 2018 HSW Kuźnia Stalowa Wola Sp. z o.o. All Rights Reserved.
pl_PL